Werkwijze

Werkwijze

U bepaalt

U bent degene die bepaalt hoe u contact wilt hebben. Hieronder ziet u welke werkwijze hoort bij de manier van contact die u met ons wilt hebben.

  • Per telefoon
  • Per post of per e-mail
  • Huisbezoek

Per telefoon

Het is mogelijk om een telefonische afspraak te maken waarbij aan de hand van een checklist uw specifieke situatie wordt doorgenomen. Na afloop van deze inventarisatie hoort u welke gegevens u dient te verzamelen en op te sturen. Dit kan per post of digitaal.

Na ontvangst van de gegevens wordt de aangifte ingevuld. Mochten er tijdens het invullen nog vragen zijn, of hebben wij het idee dat u mogelijk nog aftrekposten vergeten bent, dan nemen wij telefonisch contact met u op. Wanneer de aangifte volledig door ons is ingevuld, sturen wij u de uitkomst ervan eerst per email of post toe. Bijgesloten treft u dan ook de factuur en een machtingsformulier. Het machtigingsformulier hoeft u maar eenmalig te ondertekenen.

Zodra wij van u het ondertekende machtigingsformulier en de betaling hebben ontvangen sturen wij uw aangifte digitaal naar de belastingdienst. Wij werken met professionele software waardoor uw DigiD code niet nodig is. De belastingdienst stuurt u na het verwerken rechtstreeks de belastingaanslag toe.

Standaard wordt er door ons wel een verzoek gedaan om een Elektronische Kopie Aanslag te mogen ontvangen ( EKA ). Dit is een digitale versie van uw aanslag. Hierdoor kunnen wij sneller reageren bij een aanslag die niet conform de aangifte is. Uw privacy blijft uiteraard ten allen tijde gewaarborgd. Mocht u dit desondanks toch niet op prijs stellen, dan kunt u dit aan ons of aan de Belastingdienst laten weten.

Bij u thuis

Heeft u liever een adviseur bij u thuis? Ook dit is mogelijk. Wanneer u telefonisch contact met ons opneemt kan er een afspraak worden gemaakt voor een thuisbezoek. U kunt ook via onze website een verzoek doen om een afspraak te maken. U wordt dan teruggebeld om de afspraak te bevestigen of een andere afspraak te maken.

Tijdens het bezoek is het de bedoeling dat uw belastingaangifte ter plekke wordt ingevuld met professionele aangiftesoftware. Wanneer dit niet mogelijk is, aangezien niet alle benodigde gegevens aanwezig zijn, zal de checklist worden doorgenomen en kunnen de benodigde formulieren achteraf verzameld en opgestuurd worden.

Het voordeel van het gelijk invoeren is dat de uitkomst van uw aangifte meteen duidelijk is. Wanneer u akkoord gaat met het fiscale rapport wat u ontvangt en u het machtigingsformulier heeft ondertekend, wordt uw aangifte elektronisch naar de belastingdienst verstuurd. Uw DigiD code is hiervoor niet nodig.

Let er wel op dat voor een huisbezoek reiskosten in rekening kunnen worden gebracht. De kosten hiervoor kunt u terug vinden bij het tarievenoverzicht.

Per post of email

Wanneer u liever per post of per e-mail correspondeert, sturen wij u een checklist op. Met behulp van deze checklist zijn wij prima in staat om uw belastingaangifte te verzorgen. Wanneer u de vragen heeft beantwoord en de benodigde informatie heeft verzameld, kunt u deze gegevens digitaal of per post naar ons toesturen.

Na ontvangst van de gegevens wordt de aangifte ingevuld. Mochten er tijdens het invullen nog vragen zijn, of hebben wij het idee dat u mogelijk nog aftrekposten vergeten bent, dan sturen wij u een mailtje of wij nemen telefonisch contact met u op. Wanneer de aangifte volledig door ons is ingevuld, sturen wij u de uitkomst ervan eerst per e-mail of per post toe. Bijgesloten treft u dan ook de factuur en een machtingsformulier. Het machtigingsformulier hoeft u maar eenmalig te ondertekenen.

Zodra wij van u het ondertekende machtigingsformulier en de betaling hebben ontvangen sturen wij uw aangifte digitaal naar de belastingdienst. Wij werken met professionele software waardoor uw DigiD code niet nodig is. De belastingdienst stuurt u na het verwerken rechtstreeks de belastingaanslag toe.

Standaard wordt er door ons wel een verzoek gedaan om een Elektronische Kopie Aanslag te mogen ontvangen ( EKA ). Dit is een digitale versie van uw aanslag. Hierdoor kunnen wij sneller reageren bij een aanslag die niet conform de aangifte is. Uw privacy blijft uiteraard ten allen tijde gewaarborgd. Mocht u dit desondanks toch niet op prijs stellen, dan kunt u dit aan ons of aan de Belastingdienst laten weten.