Huurtoeslag

Huurtoeslag

Onder bepaalde voorwaarden heeft iedereen die in Nederland een woning huurt recht op huurtoeslag ( de vroegere huursubsidie ).

Of u hiervoor in aanmerking komt heeft te maken met verschillende factoren: hoe hoog is uw inkomen, wat betaalt u aan huur, wat voor soort woning heeft u, hoe ziet de samenstelling van uw gezin eruit, hoe groot is uw vermogen etc.

Wanneer u in aanmerking komt voor huurtoeslag moet u er goed op bedacht zijn dat het bedrag wat u ontvangt vaak vooraf wordt vastgesteld en uitbetaald en is gebaseerd op uw eigen inschatting. Elke verandering in uw privé situatie dient zo snel mogelijk te worden doorgegeven aan de Belastingdienst zodat de hoogte van uw toeslag kan worden aangepast. Voorbeelden hiervan zijn inkomensstijgingen- of dalingen, huuraanpassingen of veranderingen in de gezinssamenstelling door samenwonen of scheiden.

Wanneer achteraf blijkt dat u onterecht huurtoeslag hebt ontvangen moet u dit aan de Belastingdienst terugbetalen. Dit soort verrassingen achteraf heeft bij veel huishoudens tot problemen geleid. Deze problemen kunt u voorkomen door een correcte aanvraag en tijdige wijzigingen. Wij helpen u hier graag bij.